หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | สินค้าจัดโปรโมชั่น
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LDA008D2710-TH (16W) (1x2)
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LDA007D2710-TH (13W) (1x2)
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LDA011D2710-TH (10W) (1x2)
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LED X-bar Ceiling lamp
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LED i-bar Ceiling lamp
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดทรงตะเกียบ 4 แกน
Fluorescent CFL
 หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดทรงลูกแพร์
Fluorescent CFL
 หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดทรงตะเกียบ
Fluorescent CFL
 หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดทรงตะเกียบ 2 แกน
Fluorescent CFL
 หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดเกลียว
Fluorescent CFL
Follow us on: