หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | Fluorescent T8 /T5
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

Fluorescent T8 /T5
Follow us on: