หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | LED X-Bar/ I-Bar
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

LED X-Bar/ I-Bar
Follow us on: