หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | สินค้างานโครงการ (Project)
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

สินค้างานโครงการ (Project)
Follow us on: