หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | LED Special
SHINING LED SMART LIGHT
คุณสมบัติพิเศษ

SHINING LED SMART LIGHT
เปลี่ยนบรรยากาศไปตามอารมณ์
กับหลอดไฟ LED smart light 
สามารถควบคุมการทำงาน-สั่งการ หลอดไฟ
ได้ด้วยผ่านระบบสมาร์ทโฟน เลือกสีที่ถูกใจ
หรือจะผสมสีก็ได้เช่นกัน

Shopping cart
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
1
-
Follow us on: