หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | สินค้างานโครงการ (Project)
LED Module fixture
คุณสมบัติพิเศษ

Toshiba new "Tenqoo" sieries the perfect combination of the cutting-edge LED fixture and superbly neat design.It is consisting of unique detachable 4 feet LED module and base fitting,present extensive and flexible line-up from simple batten type to high-end highbay double modules.

Product data sheet
Shopping cart
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
LEDTHTB4FN01 - LEDTHM0326501 
4ft Battern
220
-
22
-

Daylight
6500
3100
-
-

70
53
1223
1600
-
83

140.9

40000
-
-
 
LEDTHTB4FN01 - LEDTHM0406501 
4ft Battern
220
-
26.5
-

Daylight
6500
3900
-
-

70
53
1223
1600
-
83

147.2

40000
-
-
 
LEDTHTB4FN01 - LEDTHM0696501 
4ft Battern
220
-
45.5
-

Daylight
6500
6700
-
-

70
53
1223
1600
-
83

147.3

40000
-
-
 
LEDTHTV4FN01 - LEDTHM0326501 
4ft V-shape
220
-
22
-

Daylight
6500
3100
-
-

120
53
1250
1900
-
83

140.9

40000
-
-
 
LEDTHTV4FN01 - LEDTHM0406501 
4ft V-shape
220
-
26.5
-

Daylight
6500
3900
-
-

120
53
1250
1900
-
83

147.2

40000
-
-
 
LEDTHTV4FN01 - LEDTHM0696501 
4ft V-shape
220
-
45.5
-

Daylight
6500
6700
-
-

120
53
1250
1900
-
83

147.3

40000
-
-
 
LEDTHTR4FN01 - LEDTHM0326501 
4ft Reflector
220
-
22
-

Daylight
6500
2650
-
-

150
63
1227
2000
-
83

120.5

40000
-
-
 
LEDTHTR4FN01 - LEDTHM0406501 
4ft Reflector
220
-
26.5
-

Daylight
6500
3700
-
-

150
63
1227
2000
-
83

139.6

40000
-
-
 
LEDTHTR4FN01 - LEDTHM0696501 
4ft Reflector
220
-
45.5
-

Daylight
6500
6300
-
-

150
63
1227
2000
-
83

138.5

4000
-
-
 
LEDTHJ4FN01 - LEDTHM0996501 
4ft highbay
220
-
67.5
-

Daylight
6500
9150
-
-

150
63
1227
2000
-
83

135.6

40000
-
-
 
LEDTHJ4FN02 - LEDTHM0996501 
4ft Highbay
220
-
135
-

Daylight
6500
18250
-
-

250
63
1227
4800
-
83

135.2

40000
-
-
Follow us on: