หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | สินค้างานโครงการ (Project)
LED downlight
คุณสมบัติพิเศษ

Uniform light level - the suitable job description for this high - performance downlight for the retail sector.With its simple,minimalist shape and flush mounting,it integrates excellently with your design concept.

Product data sheet
Shopping cart
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
LEDTHD00001N30 
LED Downlight
220
-
15
26 PLC

Warm White
3000
990
-
150

-
88
-
-
-
83

66

25000
-
-
 
LEDTHD00001N40 
LED Downlight
220
-
15
26 PLC

Cool White
4000
1090
-
150

-
88
-
-
-
83

72.6

25000
-
-
 
LEDTHD00001N65 
LED Downlight
220
-
15
26 PLC

Daylight
6500
1130
-
150

-
88
-
-
-
83

75.3

25000
-
-
 
LEDTHD00002N30 
LED Downlight
220
-
21
36 PLC

Warm White
3000
1440
-
190

-
106
-
-
-
83

68.5

25000
-
-
 
LEDTHD00002N40 
LED Downlight
220
-
21
36 PLC

Cool White
4000
1570
-
190

-
106
-
-
-
83

74.7

25000
-
-
 
LEDTHD00002N65 
LED Downlight
220
-
21
36 PLC

Daylight
6500
1630
-
190

-
106
-
-
-
83

77.6

25000
-
-
 
LEDTHD00003N30 
LED Downlight
220
-
27
52 PLC

Warm White
3000
1780
-
190

-
106
-
-
-
83

65.9

25000
-
-
 
LEDTHD00003N40 
LED Downlight
220
-
27
52 PLC

Cool White
4000
1950
-
190

-
106
-
-
-
83

72.2

25000
-
-
 
LEDTHD00003N65 
LED Downlight
220
-
27
52 PLC

Daylight
6500
2030
-
190

-
106
-
-
-
83

75.1

25000
-
-
Follow us on: