หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | Fluorescent T8 /T5
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน (FL Standard)
คุณสมบัติพิเศษ

ประสิทธิภาพส่องสว่างสูงด้วยค่าความสว่างถึง 75 ลูเมน/วัตต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ และ 61ลูเมน/วัตต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18วัตต์ มี 3 โทนแสง คือ แสงเดย์ไลท์, คูลไวท์ และ วอร์มไวท์ เป็นหลอดไฟรายแรกของเมืองไทยที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นหลอดไฟรายแรกของเมืองไทยทีได้รับรองอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม มอก.236-2533

Shopping cart
การใช้งาน
ใชได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากๆ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ใช้ได้กับบัลลาสต์และโคมไฟ 20 วัตต์ธรรมดา หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36วัตต์ใช้ได้กับบัลลาสต์และโคมไฟ 40วัตต์ธรรมดา
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
FL18W/T8/D 
-
-
-
18
-

เดย์ไลท์
6500
1090
G13
25.5

-
-
588.7
-
0.37
70

61

20000
30
-
 
FL18W/T8/W 
-
-
-
18
-

คูลไวท์
4000
1200
G13
25.5

-
-
588.7
-
0.37
70

67

20000
30
-
 
FL18W/T8/WW 
-
-
-
18
-

วอร์มไวท์
3000
1200
G13
25.5

-
-
588.7
-
0.37
70

67

20000
30
-
 
FL36W/T8/D 
-
-
-
36
-

เดย์ไลท์
6500
2690
G13
25.5

-
-
1198
-
0.43
70

75

20000
30
-
 
FL36W/T8/W 
-
-
-
36
-

คูลไวท์
4000
3100
G13
25.5

-
-
1198
-
0.43
70

86

20000
30
-
 
FL36W/T8/WW 
-
-
-
36
-

วอร์มไวท์
3000
3100
G13
25.5

-
-
1198
-
0.43
70

86

20000
30
-
Follow us on: