หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | LED Ceilinglight
LED SMART CEILING LAMP
รีวิวสินค้า
คุณสมบัติพิเศษ

LED Smart Ceiling lamp lets you easily control your lights

from remote control compatible to controls and create

the right ambiance for your every moment.

Combines sleep mode and night mode lighting in one,

which give brightness down to reduces glare and mitigates eyestrain.

Product data sheet / รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Shopping cart / ซื้อสินค้า
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
RLCTG03600CTH1 
Fixture
220
-
36
-

WW/COOLWHITE/DAYLIGHT
3000
3000
-
380

380
110
380
-
-
80

83

20000
1
-
Follow us on: