Home | News & Marcom | News

10.10.2561

🌾🌽🍇🍠🍽️การกินเจก่อนถึงวันเทศกาลเจจริงประมาณ 1-2 วัน โดยส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกินเจจริง ๆ 1 วัน เพื่อชะล้างเนื้อสัตว์ หรืออาหารคาวต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดสิ้น เมื่อถึงวันถือศีลกินเจ ร่างกายจะได้สะอาด พร้อมถือศีลกินเจตามประเพณี🌾🌽🍇🍠🍽️
หลอดไฟโตชิบา ขอเชิญร่วมถือศีลกินเจกันนะคะ😊

 

 

้่ส่า