หน้าแรก | รับใช้สังคม
หลอดไฟโตชิบา ถวายหลอดไฟ 9 วัด
09.07.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ได้นำหลอดไฟถวายแก่วัด จำนวน 9 วัด ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแสงส่องสว่างสาธารณะประโยชน์   หลอดไฟคุณภาพ ต้องหลอดไฟโตชิบา สว่างยาวนาน