หน้าแรก | รับใช้สังคม
Toshiba give blood
05.02.2560

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตชิบา ไลทืติ้งจำกัด ได้เข้าร่วมโครงการโตชิบาบริจาคเลือดณ โรงงานโตชิบา TTEI ถึงเข็มจะใหญ่ขนาดไหนเราโตชิบาก็ไม่หวั่นจ้า