หน้าแรก | รับใช้สังคม
หลอดไฟโตชิบา ห่วงใย ใสใจ เยาวชน
29.05.2558

นอกจากการผลิตสินค้าที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว อีกสิ่งที่หลอดไฟโตชิบาใส่ใจมาโดยตลอดคือการได้ดูแลสังคม\r\n\r\nโดยในครั้งนี้ทีมงานหลอดไฟโตชิบา ได้ร่วมใจกันไปเสริมสร้างความรู้ มอบหลอดไฟ และอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ เยาวชนโรงเรียนวัดบางกะดี ให้ได้นำไปใช้ในการเรียนการศึกษาและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ให้ห่างไกลจากยาเสพย์ติด\r\n\r\nพวกเราหวังว่าการได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่น้อง ๆครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนในวันนี้กลายเป็นแสงสว่างของชาติในวันข้างหน้าต่อไป