Home
ชุดสังฆทานหลอดไฟ โตชิบา

เนื่องด้วยประเทศไทยนั้นมีศาสนาพุธทเป็นศาสนาประจำชาติ และมีประเพณีวันสำคัญจำนวนไม่น้อย

เพื่อความสะดวกสบายแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ และผู้รับทางโตชิบาเลยจัดทำ ชุดถวายสังฆทานหลอดไฟโตชิบา

พร้อมช่องเขียนชื่อผู้ถวาย ร่วมกันถวายหลอดไฟสังฆทานโตชิบา ชีวิตสว่างไสวรุ่งโรจน์