Home
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ และหลอด LED Toshiba

เผยความตระการตาที่แท้จริงแห่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ให้คุณได้สัมผัสด้วย Toshiba LEDs


เมื่อพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะสำคัญของโลกอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส)
ตัดสินใจที่จะเปิดรับความยั่งยืนแห่งอนาคตด้วยการติดตั้งหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับพิพิธภัณฑ์
Toshiba จึงได้รับโอกาส ที่แสนพิเศษให้เป็นพันธมิตรที่จะก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ของการใช้พลังงานไปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ซึ่งถือเป็นภารกิจครั้งสำคัญ ของ Toshiba และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่จะต้องหลอมรวมความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยี LED
เข้ากับความมุ่งมั่นในการรักษา ศิลปวัฒนธรรมและมรดกของมวลมนุษยชาติ

โครงการอันประเมินค่ามิได้นี้สำคัญเป็นอย่างมากทั้งกับ Toshiba และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หลอด LED กว่า 3,200 ดวง
จะทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนกว่า 8.5 ล้านคนต่อปี โดยจะต้องส่องแสงสว่างอันอบอุ่นดุจอาทิตย์อัสดง
ให้กับสถานที่สำคัญระดับชาติที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

สำหรับ Toshiba นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่จะแสดงให้โลกเห็น ว่าหลอด LED ของ Toshiba
สามารถประหยัดการใช้พลังงานได้อย่างยิ่งยวดถึง 73% ทั้งยังให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไส้แบบเก่าหลายเท่า
สิ่งที่คุณได้จาก Toshiba LED ไม่ได้มีเพียงแค่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่คุณยังได้รับเอกสิทธิ์การบริการ
ที่พิเศษเฉพาะลูกค้าของเราอีกด้วย

กว่า 120 ปีที่ Toshiba ได้เรียนรู้ว่าแสงสว่างสำคัญแค่ไหนต่อมนุษย์ทั้งในแง่ของอารมณ์และวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญของโลกที่มุ่งมั่นใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงอยากให้ทุกคนได้รู้ว่า
โครงการส่องสว่างพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ คือหนึ่งในโครงการตัวอย่างที่ Toshiba ได้มุ่งมั่นสร้างมูลค่าและส่งเสริมวิถีชีวิต
ที่สอดคล้องกลมกลืนกับโลกอย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://goo.gl/8V4uSw

ระบบส่องสว่างเดิมที่เป็นไฟ xenon ของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ จำนวน 4500 ดวง ใช้พลังงานกว่า 392,000W
ในขณะที่ระบบส่องสว่างด้วย LED ของ Toshiba จำนวน 3,200 ดวง ใช้พลังงานเพียง 105,000W เท่านั้น